In het nieuws

Kortrijk is volop in beweging en Growebo werkt er graag aan mee.

Overal in de stad wordt plaats gemaakt voor ademruimte, voor water en groen.
Ons project Bissegem Plage maakt deel uit van de grote stadsvernieuwingsprojecten die klaar zijn tegen eind 2024.

  • De herinrichting legt de focus op algemene vergroening van de openbare ruimte.
  • Het wordt een mooi stukje natuur van net geen 10 000m² waar een waterbufferbekken wordt ingericht.
  • Het gaat om 2 bufferbekkens waarvan het ene overloopt in het andere.
  • Over een gedeelte van het bekken komt een houten terras.
  • Van hierop zal men kunnen genieten van de sfeer en passage van boten.
  • Op de site zullen de kinderen vrijuit kunnen ravotten en spelen.

U kunt dit project checken op www.kortrijkovermorgen.be.

nieuws