In het nieuws

Gemeente Wevelgem subsidieert het ontharden en vergroenen van private voortuinen

De gemeente Wevelgem zet in op meer groen. De gemeente zet haar inwoners aan om hun voortuinen te ontharden en te vergroenen met verschillende subsidiereglementen, onder meer voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen of voor hoogstam(fruit)bomen in privétuinen.

Vanaf 1 juni 2023 kan je op deze pagina een subsidie aanvragen voor het ontharden en vergroenen van je voortuin.

De gemeente geeft een subsidie als minimum 5 m² (open) verharding wordt opengebroken en de verharding wordt vervangen door gazon of beplanting. De subsidie bedraagt 10 euro/m² voor de vervanging van verharding met gazon (min. 50 euro, max. 500 euro) en 15 euro/m² voor de vervanging van verharding met beplanting (min. 75 euro, max. 750 euro). De aanplant moet minimaal gedurende 10 jaar in stand gehouden worden.

Lees zeker nog eens aandachtig het subsidiereglement door voordat je een aanvraag indient.

Waarom ontharden?

Door de klimaatverandering krijgen we meer periodes van droogte en hittegolven, maar ook meer periodes van intensere regen. Om deze extreme weersomstandigheden zo optimaal mogelijk op te vangen, moet de gemeente een grote spons worden. Enerzijds door te ontharden en ervoor te zorgen dat regenwater ter plekke de bodem in kan. Anderzijds door bomen en struiken te planten, waardoor we meer schaduwen verkoeling creëren. Met het ontharden van je (voor)tuin kan je een grote bijdrage leveren, vandaar dat Wevelgem haar inwoners ondersteunt met deze subsidie.

Wil je een aanvraag indienen?

Alle info via wevelgem.be.

nieuws